Kviečia Panevėžio moksleivių namai

Panevėžio Moksleivių namai skelbia vaikų ir jaunuolių nuo 4 iki 19 metų priėmimą į įvairius būrelius, grupes, studijas, ansamblius pagal meninio ugdymo, techninės kūrybos ir saviraškos bei turizmo ir sporto programas.Čia bus sudarytos visos sąlygos turiningai praleisti laisvalaikį, pažinti ir atrasti, išreikšti save kūryboje, susirasti daug draugų ir bendraminčių. Pasirinkusiems NVŠ finansavimą mokinio krepšelio principu…