Moksleivių namuose eksponuojama Urtės Gikniūtės autorinė paroda. Mokinė savo darbeliuose vaizduoja gyvūnus, nes juos labiausiai mėgsta piešti. Būrelį „Dailės pasaulyje“ Urtė lanko jau šeštus metus. Jos piešinėliai puošia visas parodas moksleivių namuose ir mieste. Jos kūryba įvertinta diplomais įvairiuose konkursuose. Parodos atidarymo proga Urtę sveikino mokyklos direktorė, tėveliai, artimieji ir draugai.

Mokytoja Birutė Sirtautienė