Seminaras „Bendruomenės telkimas kaitai – kokybiškas visuminis ugdymas“

Siekiant išugdyti visapusišką mokinio asmenybę, reikia ir visapusiškos mokytojo asmenybės. Nuolat kintančių poreikių ir galimybių visuomenėje mokytojams ypač svarbu pažinti save, išsiugdyti gebėjimus realizuoti dvasinius ir fizinius poreikius, intelektinį potencialą, maksimaliai išreikšti ir realizuoti visas galimybes. Akivaizdu, jog šiuolaikinis mokytojas šiandien turi būti savarankiškas, nuolat save ugdantis profesionalas, gebantis inicijuoti ir diegti naujoves, nes tik…