Siekiant išugdyti visapusišką mokinio asmenybę, reikia ir visapusiškos mokytojo asmenybės. Nuolat kintančių poreikių ir galimybių visuomenėje mokytojams ypač svarbu pažinti save, išsiugdyti gebėjimus realizuoti dvasinius ir fizinius poreikius, intelektinį potencialą, maksimaliai išreikšti ir realizuoti visas galimybes. Akivaizdu, jog šiuolaikinis mokytojas šiandien turi būti savarankiškas, nuolat save ugdantis profesionalas, gebantis inicijuoti ir diegti naujoves, nes tik gebantis save išreikšti, kūrybiškas žmogus gali kurti ir plėtoti savo kompetencijas, prisitaikyti prie vis kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų. Tam turi susitelkti visa  mokyklos bendruomenė. Telkiant mokyklos bendruomenę visų pirma reikia pripratinti žmones būti kartu, drąsiai dalintis idėjomis ir bendrauti neformalioje aplinkoje. Pokyčiai visada yra ilgalaikis procesas, tačiau rezultatas atperka pastangas. Seminaro „Bendruomenės telkimas kaitai – kokybiškas visuminis ugdymas“ metu mokyklos bendruomenė mokėsi bendrauti kitaip, būti kartu bei keisti požiūrį į save ir į kitus. Tai – pirmasis žingsnis siekiant kokybiško visuminio ugdymo.