Išgirsti slapčiausią gamtos balsą

Gegužės 26 d. Dailės galerijoje buvo apdovanoti tarptautinio konkurso „Išgirsti slapčiausią gamtos balsą“ diplomantai. Būrelio „Dailės pasaulyje“ (mokytoja Birutė Sirtautienė) net trys mokiniai tapo diplomantais. Žiuri sužavėjo Arvydo Gikniaus piešinys „Paukštis“ (monotipijos technika), Nojaus Marcinkevičiaus piešinys „Paukštis“ (tapyba guašu) ir Simo Birbilo piešinys „Medžiai“ (tušo technika). Vaikai apžiūrėjo Dailės galerijoje keramikos ir miesto dailininkų parodas.