Moksleivių namuose mokslo metai prasidėjo aktyviai ir turiningai ne tik dėl gausaus mokinių skaičiaus reguliaraus ugdymo grupėse, studijose, būreliuose, bet ir dėl sėkmingai startavusio meninio ugdymo projekto, skirto miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams „Talentus atrandame kasdien“. Rugsėjo 18-28 dienomis projektines edukacijas pasirinko net 355 1-6 klasių mokiniai iš įvairių miesto mokyklų. Aktyviausiai projektinėje veikloje dalyvauja „Vyturio“, „Saulėtekio“, „Vilties“, A.Lipniūno, „Senvagės“ progimnazijų ir Pradinės mokyklos mokiniai ir jų mokytojai. Edukacinių programų metu mokiniai ugdosi gebėjimą reikštis ir komunikuoti įvairių menų raiškos priemonėmis, gilina asmeninę, meninę ir bendrąsias kompetencijas, plėtoja kūrybines galias.