Moksleivių namuose būreliai „Dailė“ (mokytoja G.Norvaišienė) ir „Dailės pasaulyje“ (mokytoja B.Sirtautienė) paruošė parodą „Iš Lietuvos praeities“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Mokiniai savo darbuose vaizduoja Lietuvos pilis, gamtą, šventes ir t.t. Paroda veikia nuo vasario mėn. 11 d. iki kovo mėn. 17 d.