Būreliai „Dailė“ (mokytoja G.Norvaišienė), „Dailės pasaulyje“ (mokytoja B.Sirtautienė), „Spalvos ir spalviukai“ (mokytoja A.Lazdauskienė) bendruomenei paruošė parodą „Noriu piešti“. Vaikų piešiniai atlikti įvairiomis technikomis ir temomis. Tai pirmieji bandymai po vasaros atostogų. Paroda veiks visą spalio mėnesį.