LIAUDIES ŠOKIŲ GRUPĖ „AUŠRINĖ“

Būrelis skirtas: 7-15 metų moksleiviams

Būrelyje

Programos esmė- ugdyti šokio gebėjimus ir įgūdžius, lavinti muzikinę klausą, koordinaciją, orientaciją.

Programos dalyviai susipažins su liaudies šokio atsiradimo istorija, mokysis liaudies šokio derinių bei žingsnių, ritmikos, teminės improvizacijos, koordinacijos. Bus sudarytos galimybės kiekvienam įgyti būtiną bendrąją šokio raiškos patirtį ir išprusimą.

Šokdami  mokiniai galės atsiskleisti, išsikrauti fiziškai, taip pat turės galimybę aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime, dalyvauti miesto bei šalies renginiuose.

Užsiėmimų grafikas

Diena / Laikas

11:45-13:30

12:45-13:30

13:00-13:45

14:00-14:45

Pirmadienis

II grupė

Antradienis

II grupė

Trečiadienis

I grupė

Penktadienis

I grupė

Būrelio akimirkos