ŠOKIŲ GRUPĖ „AUŠRINĖ“

Būrelis skirtas: 8-13 metų moksleiviams

Būrelyje

  • Formuoti taisyklingą laikyseną.
  • Padėti atskleisti gebėjimus kurti, improvizuoti.
  • Lavinti muzikalumą.
  • Stiprinti fizines galias.
  • Derinti įvairių žingsnelių junginius poroje, ratelyje.
  • Geriau pažinti tautinių šokių kultūrą.
  • Ugdyti ir puoselėti liaudiško šokio tradicijas.
  • Ugdyti vaikų meninę brandą, estetinį suvokimą.

Užsiėmimų grafikas

Diena / Laikas

13:05-13:50

14:00-14:45

14:05-14:50

Pirmadienis

I grupė

II grupė

Antradienis

II grupė

Ketvirtadienis

I grupė

Būrelio akimirkos