Tarptautinis konkursas „Išgirsti slapčiausią gamtos balsą“

Būreliai ,,Dailės pasaulyje“, ,,Dailė“ ir ,,Spalvos ir spalviukai“ dalyvavo tarptautiniame konkurse ,,Išgirsti slapčiausią gamtos balsą“. Gegužės mėn. 31 d. Gamtos mokykloje apdovanoti konkurso laureatai – Austėja Grimaliauskaitė, 6 m. (Dailės pasaulyje, mokyt. B.Sirtautienė) ir Pija Backevičiūtė,7 m. (Spalvos ir spalviukai, mokyt. A.Lazdauskienė). plugins [

Paroda ,,Meno terapija‘‘

Kūrybinės dirbtuvės ,,Spalvos ir spalviukai‘‘, ,,Linksmai su IKT‘‘ (mokytojos A.Lazdauskienė ir A.Jatužienė) paruošė  parodą ,,Meno terapija‘‘. Mokiniai piešė, kūrė eilėraščius, kompiuteriu atspausdino tekstus. Paroda moksleivių namuose veiks visą kovo mėnesį. plugins [ultimate_carousel][/ultimate_carousel]