DAILĖS PASAULYJE

Būrelis skirtas: 6-15 metų vaikams

Būrelyje

„Dailės pasaulyje“ programa skiriama ugdyti bendrąją meninę, socialinę, sveikos gyvensenos, profesinio, pilietinio patriotinio ugdymo kompetencijas. Mokiniai mokysis išreikšti save per kūrybą, lavins bendravimo ir tolerancijos įgūdžius. Programos tikslai: įvesti vaiką į dailės ir vizualinio meno pasaulį, supažindinti su jo įvairove ir galimybėmis saviraiškai. Ugdyti kūrybinio ir kritinio mąstymo gebėjimus, panaudojant geriausius tautos ir pasaulio meno kūrinius. Uždaviniai: siekiama, kad vaikas – pažintų pasaulio bei Lietuvos meno paveldą, panaudotų dailės raišką praktiniams poreikiams, puoselėtų grožį gyvenime, ugdytų norą pačiam kurti, vertintų savo, draugų kūrybinius sugebėjimus, mokėtų atlikti kūrybinį darbą, jį apipavidalinti ir eksponuoti.

Užsiėmimų grafikas

1 grupė
Pirmadienis
Trečiadienis

17:00val.-18:45val.

17:00val.-18:45val.
2 grupė
Antradienis
Ketvirtadienis

14:00val.-15:45val.

14:00val.-15:45val.

Būrelio akimirkos