Edukacinius užsiėmimus būtina užsisakyti iš anksto.

Programos vykdomos mokslo metų eigoje rytiniu laiku, ne vėliau kaip iki 14 val.

Registruojantis galima pasirinkti programos vykdymo laiką.

Programos kaina vienam dalyviui 1 euras. Edukacijai reikalingomis priemonėmis aprūpiname.

Užsisakyti arba pasiteirauti telefonais: 8 45 517151; 8 674 84608

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Šumskienė

 

Akimirkos iš edukacinių užsiėmimų:

„Užgavėnės mūsų kieme“

 

„Aerobikos rūšys ir jų pritaikymo galimybės kūno kultūros pamokose“

 

 „Vašku išmarginsim Velykinį margutį“