2019 m. finansų ataskaitų rinkinys:
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio mėn. 30 d. duomenis
 Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. birželio 30 d.
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. I ketvirčio ataskaitų
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

Grynojo turto ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2018 m.
 Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d.