LINKSMAI SU IKT

Būrelis skirtas: 9-10 metų moksleiviams

Būrelyje

  • Susipažins su naujausiomis IT programomis ir taikys IKT kūrybiniame, projektiniame darbe;
  • Stiprins motyvaciją, dalinsis informacija, mokys vieni kitus, ruoš pristatymus;
  • Gilins žinias ir įgūdžius individualiose bei grupinėse veiklose;
  • Susipažins su pradinukų internetiniais puslapiais;
  • Kurs virtualius piešinius, žaidimus;
  • Susipažins su Microsoft Office Word, PowerPoint, Paint programomis;
  • Ieškos informacijos, ją rinks, sistemins, analizuos;
  • Ugdys kūrybiškumą, vaizduotę, fantaziją.
  • Lavins bendravimo ir tolerancijos įgūdžius.

Tai ugdys sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti veikloje.

Užsiėmimų grafikas

Diena / Laikas

12:50-14:35

Trečiadienis

Linksmai su IKT

Penktadienis

Linksmai su IKT

Būrelio akimirkos