MENINĖ KERAMIKA

Būrelis skirtas: 5-19 metų vaikams

Būrelyje

Meninis mokinių ugdymas keramikos srityje. Mokiniai lavinsis šiose kompetencijose: pažinimo(susipažins su keramikos amato atsiradimo istorija ir raida bei keramikos amato tradicijomis), meninėje (mokysis keramikoje dirbti kūrybiškai ir išradingai, taikant įvairius lipdymo ir dekoravimo būdus, naudojant įvairias darbo priemones bei įrankius), socialinė (atlikdami įvairias kūrybines užduotis mokiniai mokysis bendrauti ir bendradarbiauti, dalyvaus parodose – konkursuose, kūrybinius savo sugebėjimus demonstruos įstaigos ir miesto bendruomenei.

Užsiėmimų grafikas

Diena / Laikas

14:00-16:45

17:00-19:45

Pirmadienis

I grupė

II grupė

Trečiadienis

I grupė

II grupė

Būrelio akimirkos