MENINĖ RAIŠKA IR MUZIKINIS UGDYMAS

Būrelis skirtas: 6 -11 metų vaikams

Būrelyje

Programa skirta 6-11 metų vaikams, susipažinti su muzika. Programoje akcentuojami saviraiškos poreikių tenkinimas ir muzikinis vaikų ugdymas. Mokiniai mokysis muzikos pažinimo, muzikos santykio su kitomis meno rūšimis, muzikinių žaidimų, judesio elementų, bendrauti ir dirbti komandoje. Programos vykdymo metu bus ugdomi specifiniai muzikiniai vaikų gebėjimai. Programa padės vaikams integruotis į bendraamžių pasaulį per meninę raišką ir muzikinį ugdymą. Programos tikslai: suteikti galimybę vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, tenkinti jų pažinimo, ugdymosi ir kūrybinės saviraiškos poreikius, puoselėti vertybines nuostatas ir muzikinius gebėjimus, suvienyti vaikus į bendrą muzikinę veiklą. Uždaviniai: 1. Gilinti muzikines žinias, ugdyti muzikalumą, mokyti muzikos teorijos pagrindų, lavinti balsą, ritmo pojūtį bei muzikinį skonį. 2. Suteikti žinių apie muzikines naujoves, dainavimo meną. 3. Mokyti bendrauti su bendraamžiais, nusiteikti pozityviai, palaikyti gerą nuotaiką žaidžiant, dainuojant, šokant.

 Užsiėmimų grafikas

1 grupė
Pirmadienis
Trečiadienis
16:45val.-18:30val.
16:45val.-18:30val. 

Būrelio akimirkos