PIEŠDAMI ŽAISKIME

Būrelis skirtas: 6-12 metų vaikams

Būrelyje

Programa skirta 6-12 metų vaikams. Užsiėmimų metu bus ugdomas vaikų savarankiškumas, skatinamas, drąsinamas noras bendrauti, paslaugumas, atsakomybė priimti sprendimus, pasirinkimus, pasitikėjimas savimi ir kitais žmonėmis, atsipalaiduoti ir atsiverti. Programoje numatytos sudaryti  galimybes išbandyti mišrias menines technikas kuriant ir jas panaudojant savarankiškai atliekant kūrybinius darbus. Bus siekiama ugdyti vaikų meniniai gebėjimai, subtiliau vertinti kūrybiniu ieškojimų procesą, siekti įžvelgti juose prasmę; interpretuoti autoriaus išgyvenimus pagal kūrinį, semantinę prasmę. Lavini estetinį skonį, tolerancijos ir empatijos įgūdžius, labiau vertinti savo kūryboje išgyventus pojūčius.