Strateginiai ir metiniai veiklos planai ir kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą, taip pat, jų projektai.


Ugdymo planas 2018-2019 m.

Strateginis veiklos planas 2017-2019 m.

Veiklos planas 2018 m.