Strateginiai ir metiniai veiklos planai ir kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą, taip pat jų projektai.


Ugdymo planas 2019 m.

Strateginis veiklos planas 2017-2019 m.

Veiklos planas 2019 m.