ŠOKIŲ STUDIJA „SELEVY“

Būrelis skirtas: 6-19 metų vaikams

Būrelyje

Šokių studijos „Selevy“ programa siekiama ugdyti jauną žmogų, kuriam šokis taptų svarbia gyvenimo forma, bei estetinių išgyvenimų šaltinis. Šokis ne tik puošmena buityje, bet ir teisingos, gražios laikysenos, eisenos formavimas, ritmo pajutimas, kultūringo elgesio pagrindas. Šios raiškos ugdymui siekiama suteikti galimybę kiekvienam mokiniui atsiskleisti savo kūno ir šokio raiškos kūryboje, atverti kelią į kūno judesio grožį, išbandyti choreografinius gabumus, skatinti moksleivio meninę brandą. Programos tikslai: ugdyti kūrybišką, aktyvią, estetinę ir kultūrinei patirčiai atvirą asmenybę ir suteikti sąlygas kiekvienai besiformuojančiai asmenybei išreikšti save per šokį. Uždaviniai: 1. Ugdyti sąmoningą ir harmoningą kūno judesių koordinaciją, tobulinti psichomotorinį aparatą. 2. Formuoti taisyklingą kūno laikyseną. 3. Sužadinti mokinių norą pažinti choreografijos leksiką ir ja reikšti savo jausmus ir emocijas.

Užsiėmimų grafikas

1 grupė
Pirmadienis
Trečiadienis
14:00val.-15:45val.
14:00val.-15:45val.
2 grupė
Pirmadienis
Trečiadienis
16:00val.-17:45val.
16:00val.-17:45val.
3 grupė
Antradienis
Penktadienis
14:00val.-15:45val.
14:00val.-15:45val.
4 grupė
Antradienis
Ketvirtadienis
16:00val.-17:45val.
15:30val.-17:15val.
5 grupė
Ketvirtadienis
Penktadienis
17:30val.-19:15val.
16:00val.-17:45val.

Būrelio akimirkos