KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „SPALVOS IR SPALVIUKAI“

Būrelis skirtas: 7-13 metų vaikams

Būrelyje

Programos vykdymo metu bus formuojama savita vaikų pasaulėjauta, nuosekliai ugdomi dailės raiškos gebėjimai ir estetinė nuovoka , ugdys komunikavimo, pažinimo, socialines, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas, lavins tolerancijos ir bendravimo įgūdžius.

Užsiėmimų grafikas

1 grupė
Trečiadienis
Penktadienis
14:00val.-15:45val.
14:00val.-15:45val.
2 grupė
Antradienis
Ketvirtadienis
14:50val.-16:35val.
14:00val.-15:45val.

Būrelio akimirkos