KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „SPALVOS IR SPALVIUKAI“

Būrelis skirtas: 7-13 metų vaikams

Būrelyje

Būrelio veiklos metu bus formuojama savita vaikų pasaulėjauta, nuosekliai ugdomi dailės raiškos gebėjimai ir estetinė nuovoka, ugdysis komunikavimo, pažinimo, socialines, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos, lavinsis tolerancija ir bendravimo įgūdžiai. 

Užsiėmimų grafikas

1 grupė
Ketvirtadienis
Penktadienis
14:00val.-15:45val.
14:00val.-15:45val.

Būrelio akimirkos