KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „SPALVOS IR SPALVIUKAI“

Būrelis skirtas: 7-13 metų vaikams

Būrelyje

Programos metu bus formuojama savita vaikų pasaulėjauta, nuosekliai ugdomi dailės raiškos gebėjimai ir estetinė nuovoka, išbandomos įvairios dailės technikos.

Užsiėmimų grafikas

1 grupė
Ketvirtadienis
Penktadienis
14:00val.-15:45val.
14:00val.-15:45val.

Būrelio akimirkos