KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „SPALVOS IR SPALVIUKAI“

Būrelis skirtas: 7-13 metų vaikams

Būrelyje

Programos vykdymo metu bus formuojama savita vaikų pasaulėjauta, nuosekliai ugdomi dailės raiškos gebėjimai ir estetinė nuovoka , ugdys komunikavimo, pažinimo, socialines, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas, lavins tolerancijos ir bendravimo įgūdžius.

Užsiėmimų grafikas

Diena / Laikas

14:50-16:35

14:00-15:45

Antradienis

II grupė

Trečiadienis

I grupė

Ketvirtadienis

II grupė

Penktadienis

I grupė

Būrelio akimirkos