KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „SPALVOS IR SPALVIUKAI“

Būrelis skirtas: 7-13 metų vaikams

Būrelyje

Programos vykdymo metu bus formuojama savita vaikų pasaulėjauta, nuosekliai ugdomi dailės raiškos gebėjimai ir estetinė nuovoka , ugdys komunikavimo, pažinimo, socialines, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas, lavins tolerancijos ir bendravimo įgūdžius.

Užsiėmimų grafikas

Diena / Laikas

14:50-16:35

14:00-14:45

Antradienis

I grupė

Trečiadienis

II grupė

Ketvirtadienis

I grupė

Penktadienis

II grupė

Būrelio akimirkos