Moksleivių namuose vykdoma veikla:

Būreliai

Vasaros stovykla

Renginiai

Projektai