ESTRADINĖ-KŪRYBINĖ VAIKŲ GRUPĖ

Būrelis skirtas: 6-15 metų vaikams

Būrelyje

Mokymas suprasti ir pritaikyti šiuolaikišką muzikos ritmą bei šokių judesius sukurtoms dainelėms. Supažindinimas su įvairiais šiuolaikiškais muzikos instrumentais ir įvairių stilių muzika. Mokymas pritaikyti estradinį stilių liaudies dainoms bei šokiams. Improvizavimo bei vaidybos mokymas, kūrinių nuotaikos perteikimo mokymas grojant, dainuojant ir šokant. Programos tikslai: ugdyti kiekvieno grupės dalyvio asmeninį savitumą, lavinti muzikinius gebėjimus, skiepyti saviraiškos kūryboje poreikį. Uždaviniai: 1. Atskleisti moksleivių muzikinius bei aktorinius gebėjimus, muzikinius davinius, juos lavinti ir puoselėti. 2. Skatinti aktyviai ir kūrybingai praleisti laisvalaikį, ugdant šiuolaikišką muzikinį skonį, ruošiant menines programas, nepamirštant liaudies kūrybos bei papročių. 3. Lavinti gebėjimą muzikuoti, dainuoti, groti ir kurti estradinėje – kūrybinėje grupėje.

Užsiėmimų grafikas

 1  grupė    
Pirmadienis
Trečiadienis
18:00val.- 19:45val.
18:00val.- 19:45val.
 2  grupė    
Antradienis
Ketvirtadienis
18:00val.- 19:45val.
18:00val.- 19:45val.

Būrelio akimirkos