Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, karantinas LR teritorijoje pratęstas iki 2021 m. balandžio 30 d. 24.00 val.