MENINĖ KERAMIKA

Būrelis skirtas: 6-19 metų vaikams

Būrelyje

Meninis mokinių ugdymas(-is) keramikos srityje. Mokiniai lavinsis šiose kompetencijose: pažinimo (susipažins su keramikos amato atsiradimo istorija ir raida bei keramikos amato tradicijomis), meninėje (mokysis keramikoje dirbti kūrybiškai ir išradingai, taikant įvairius lipdymo ir dekoravimo būdus, naudojant įvairias darbo priemones bei įrankius), socialinė (atlikdami įvairias kūrybines užduotis mokiniai mokysis bendrauti ir bendradarbiauti, dalyvaus parodose – konkursuose, kūrybinius savo sugebėjimus demonstruos įstaigos ir miesto bendruomenei). Programos tikslai: ugdyti kūrybiškumą ir gebėjimus keramikos srityje. Uždaviniai: 1. Išmokinti iš molio lipdyti plokščius ir erdvinius darbelius, taikant įvairius lipdymo būdus. 2. Supažindinti su geometrinėmis figūromis ir išmokinti jas taikyti kuriant darbus iš molio. 3. Supažindinti su dekoravimo galimybėmis ir išmokinti meniškai darbelius dekoruoti dažais ir glazūra.

Užsiėmimų grafikas

 1  grupė    
 Pirmadienis
Trečiadienis
 14:30 - 15:15 
15:30 - 16:15
 14:30 - 15:15 
15:30 - 16:15
 2  grupė    
Pirmadienis
Trečiadienis
 16:30 - 17:15 
17:30 - 18:15
 16:30 - 17:15 
17:30 - 18:15

Būrelio akimirkos