Vizija. Misija

Vizija

Šiuolaikiška, saugi, atvira visuomenei, nuolat tobulėjant mokykla, kurioje įdomu mokytis, gera dirbti ir kurti.

Misija  

Užtikrinti mokinių užimtumą. Teikti kokybiškas neformaliojo ugdymo paslaugas, atskleidžiant ir ugdant kiekvieno vaiko kūrybinius ir intelekto gebėjimus.


Veiklos filosofija ir prioritetai

Veiklos filosofija

Mokykloje esame pozityvūs ir geranoriški. Mes jaučiame savo vertę nemenkindami kitų. Čia visi mes keičiamės ir tobulėjame vedini ne baimės, o troškimų. Mes tikime, kad mokinys ir mokytojas turi būti susieti kūrybinių santykių, nuolatinės mokymosi pažangos siekių, dvasinio tobulėjimo, pagarbos, tarpusavio supratimo.

Veiklos prioritetai

  •  Veikla, nukreipta į kiekvieno mokinio sėkmę.
  •  Fizinis, emocinis, psichologinis komfortas.
  •  Pedagoginė sąveika, vykstanti bendradarbiavimo principu.

Strategijos tikslas

Strateginis tikslas  

Sukurti šiuolaikišką, atvirą kaitai, jaukią ir saugią švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti kokybiškas, visiems prieinamas neformaliojo ugdymo paslaugas, orientuotas į kiekvieno mokinio pažangą.