Vizija. Misija

Vizija

Sėkminga neformaliojo švietimo mokykla kiekvienam

Misija  

Ugdyti mokinio gyvenimo įgūdžius vykdant  įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas


Vertybės

Atsakomybė (Mums rūpi, todėl darom ir pradedam nuo savęs)

Pozityvumas (Visi iššūkiai yra įveikiami, kai energiją nukreipiame sprendimams)

Bendradarbiavimas (Palaikydami vieni kitus veikiame kartu asmenybės ir mokyklos bendruomenės ūgčiai)

Įsitraukimas (Įsitraukę išreiškiame save fiziškai, intelektualiai ir emociškai)

Tobulėjimas (Tik nuo mūsų pačių pasirinkimo priklauso, ar savo kasdienėje veikloje atrandame prasmę ir tikslingumą)

Strategijos tikslai

01 Užtikrinti sąlygas kiekvienam mokiniui per pasirinktą veiklą išreikšti save ir įgyti reikiamų kompetencijų, padedančių tapti sėkminga asmenybe

02 Plėsti galimybes, padedančias mokytojams siekti asmeninės sėkmės ir profesinio augimo tikslų

03 Stiprinti veikimą kartu, telkiantį bendruomenę sėkmingai kiekvieno mokinio integracijai į visuomenės gyvenimą