SPORTINIS TURIZMAS

Būrelis skirtas: 6-19 metų moksleiviams

Būrelyje

Programa skirta mokinių sportiniam, turistiniam ugdymui, saviraiškos poreikių ir savęs pažinimo tenkinimui. Mokiniai užsiėmimų metu išmoks orientuotis vietovėje su žemėlapiais, rišti turistinius mazgus, treniruosis turizmo technikos kliūčių ruožo įveikimo, keisti trasų įveikimo taktikas ir būdus. Ugdys valią ir ištvermę. Mokiniai dalyvaus turizmo ir sporto, orientavimosi sporto varžybose, patys organizuos turistinius renginius, varžybas. Programos tikslai: diegti požiūrį į turizmą kaip į veiksmingiausią poveikį turinčią veiklą siekiant pažintinių ir mokomųjų tikslų. Uždaviniai: 1. Ugdyti valią, ištvermę ir kitas ypatybes, būtinas asmens saviraiškai. 2. Paruošti mokinius turinčius gerą fizinį ir psichologinį pasirengimą, galinčius dalyvauti šalies, miesto mokinių turizmo technikos varžybose.

Užsiėmimų grafikas

1 grupė
Antradienis
Ketvirtadienis
16:00val.-17:45val.
16:00val.-17:45val.
2 grupė
Antradienis
Ketvirtadienis
18:00val.-19:45val.
18:00val.-19:45val.
3 grupė
Trečiadienis
Penktadienis
15:00val.-16:45val.
16:00val.-17:45val.
4 grupė
Pirmadienis
Trečiadienis
17:00val.-18:45val.
17:00val.-18:45val.
5 grupė
Pirmadienis
Penktadienis
15:00val.-16:45val.
14:00val.-15:45val.

Būrelio akimirkos