KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „SPALVOS IR SPALVIUKAI”

Būrelis skirtas 4-7 metų vaikams

Būrelyje

Būrelio veiklos metu bus formuojama savita vaikų pasaulėjauta, nuosekliai ugdomi dailės raiškos gebėjimai ir estetinė nuovoka, ugdysis komunikavimo, pažinimo, socialines, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos, lavinsis tolerancija ir bendravimo įgūdžiai. Programos tikslai: supažindinti vaiką su dailės ir vizualinio meno pasaulių ir jo įvairove, ugdyti kūrybinio ir kritinio mąstymo gebėjimus ir kompetencijas, panaudojant geriausius tautos ir pasaulio meno kūrinius. Uždaviniai: siekiama, kad vaikas – 1. Pažintų pasaulio bei Lietuvos meno paveldą. 2. Kauptų informaciją ir susipažintų su netradicinėmis dailės technikomis ir priemonėmis, kurtų netradicinėse erdvėse. 3. Puoselėtų estetinį grožį, gerbtų savo ir kitų darbus, juos eksponuotų parodose, konkursuose, projektuose.

Užsiėmimų grafikas 

  1 grupė       
Pirmadienis
Ketvirtadienis
12: 30 -13: 15 val.
13: 30 -14: 15 val.
12: 30 -13: 15 val.
13: 30 -14: 15 val.
  2
grupė

Antradienis
Penktadienis
12: 30 -13: 15 val.
13: 30 -14: 15 val.
12: 30 -13: 15 val.
13: 30 -14: 15 val.

3
grupė
Pirmadienis
Ketvirtadienis
15: 00 -15: 45 val.
16: 00 -16: 45 val.
15: 00 -15: 45 val.
16: 00 -16: 45 val.
4
grupė

 
Antradienis
Trečiadienis
15:00-15:45
16:00-16:45

15:00-15:45
16:00-16:45

Būrelio akimirkos