ANKSTYVASIS MUZIKINIS UGDYMAS

Būrelis skirtas: 4-6 metų vaikams

Būrelyje

Programa skirta 4 – 6 metų amžiaus vaikams. Programoje lavinami vaikų gebėjimai pajausti ir suprasti muziką, ugdomi intonaciniai vokaliniai, ritmo pojūčio įgūdžiai, atskleidžiami vaikų kūrybiniai gebėjimai per muzikinę raišką. Vaikai dainuoja linksmas, nuotaikingas daineles, žaidžia muzikinius žaidimus, klausosi muzikos, muzikuoja vaikiškais instrumentais. Vaikams suteikiamos pradinės muzikinės žinios, vaikai skatinami meninei saviraiškai, ugdomos bendrosios ir muzikinės kompetencijos. Programos tikslai: puoselėjant individualumą ir prigimties galias, atskleisti ir lavinti vaiko muzikinius gebėjimus: muzikinę klausą, ritmo pojūtį, muzikinę atmintį, ugdyti muzikos suvokimą. Uždaviniai: 1. Lavinti vaiko muzikos garso aukščio, trukmės, stiprumo, tembro suvokimą. 2. Lavinti taisyklingos tarties ir pradinius dainavimo įgūdžius. 3. Ugdyti muzikos klausymo, muzikavimo įgūdžius bei vaikų kūrybiškumą.

Užsiėmimų grafikas

  1    grupė       
Pirmadienis
Trečiadienis
17:00- 17:45
18:00- 18:45
17:00- 17:45
18:00- 18:45

Būrelio akimirkos