DAILIEJI AMATAI

Būrelis skirtas: 6-19 metų vaikams

Būrelyje

Saviraiškos poreikių tenkinimas taikomosios dailės srityje. Vaikai mokysis elgtis savarankiškai ir nepriklausomai. Atlikdami įvairias kūrybines užduotis mokiniai mokysis bendrauti ir bendradarbiauti su savo grupės ir kitų būrelių moksleiviais. Dirbdami mokysis tausoti ir rūpintis aplinka. Dalyvaudami mugėse, parodose – konkursuose mokysis verslumo Kūrybinius savo sugebėjimus demonstruos įstaigos ir miesto bendruomenei. Programos tikslai: kūrybinio mąstymo bei fantazijos ugdymas meninėje veikloje, puoselėjant estetinę kultūrą bei liaudies meno tradicijas. Uždaviniai: 1. Gilinti žinias taikomosios dailės srityje naudojant įvairias technikas. 2. Gebėti modeliuoti iš įvairių medžiagų, jas tarpusavyje derinti, preciziškai dekoruoti. 3. Tobulinti darbinius įgūdžius dirbant su įvairiais darbo įrankiais.

Užsiėmimų grafikas

  1 grupė       
Antradienis
Ketvirtadienis
14:30 - 15:15
15:30 - 16:15
14:30 - 15:15
15:30 - 16:15
  2 grupė       
Antradienis
Ketvirtadienis
16:30 - 17:15
17:30 - 18:15
16:30 - 17:15 
17:30 - 18:15

Būrelio akimirkos