LIAUDIES ŠOKIŲ GRUPĖ „AUŠRINĖ”

Būrelis skirtas: 7-15 metų moksleiviams

Būrelyje

Esmė – ugdyti šokio gebėjimus ir įgūdžius, lavinti muzikinę klausą, koordinacija, orientacija. Turinys, numatomos veiklos – susipažins su liaudies šokio atsiradimo istorija, mokysis liaudies šokio derinių bei žingsnių, ritmikos, teminės improvizacijos, koordinacijos. Naudos vaikams pagrindimas – kiekvienas vaikas turės galimybę tobulėti savo veikloje individualiai ir grupėje. Šokdami galės atsiskleisti, išsikrauti fiziškai, taip pat turės galimybę aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime, dalyvauti miesto bei šalies renginiuose. Programos tikslai: ugdyti liaudies šokio ir bendrąsias kompetencijas, suteikiančias mokiniams galimybę tapti kūrybiška, aktyvia, estetinei patirčiai atvira, meninius ir kultūrinius poreikius tenkinti gebančia asmenybe. Uždaviniai: 1. Plėtoti ir vystyti kinestetines galias, leidžiančias šokio raiškos priemonėmis komunikuoti ir patirti meninius bei estetinius išgyvenimus. 2. Plėsti ir įgyti šokio patyrimą, pristatyti šokio veiklos rezultatus bei aktyviai dalyvauti bendruomenės kultūriniame gyvenime.

Užsiėmimų grafikas

  1 grupė       
Pirmadienis
Trečiadienis
14:00val.- 15:45val.
14:00val.- 15:45val.
2 grupė


Ketvirtadienis
Penktadienis
14:00val. - 15:45val. 
14:00val. - 15:45val. 

Būrelio akimirkos

LIAUDIES ŠOKIŲ GRUPĖ „AUŠRINĖ”

Būrelis skirtas: 7-15 metų moksleiviams

Būrelyje

Esmė – ugdyti šokio gebėjimus ir įgūdžius, lavinti muzikinę klausą, koordinacija, orientacija. Turinys, numatomos veiklos – susipažins su liaudies šokio atsiradimo istorija, mokysis liaudies šokio derinių bei žingsnių, ritmikos, teminės improvizacijos, koordinacijos. Naudos vaikams pagrindimas – kiekvienas vaikas turės galimybę tobulėti savo veikloje individualiai ir grupėje. Šokdami galės atsiskleisti, išsikrauti fiziškai, taip pat turės galimybę aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime, dalyvauti miesto bei šalies renginiuose. Programos tikslai: ugdyti liaudies šokio ir bendrąsias kompetencijas, suteikiančias mokiniams galimybę tapti kūrybiška, aktyvia, estetinei patirčiai atvira, meninius ir kultūrinius poreikius tenkinti gebančia asmenybe. Uždaviniai: 1. Plėtoti ir vystyti kinestetines galias, leidžiančias šokio raiškos priemonėmis komunikuoti ir patirti meninius bei estetinius išgyvenimus. 2. Plėsti ir įgyti šokio patyrimą, pristatyti šokio veiklos rezultatus bei aktyviai dalyvauti bendruomenės kultūriniame gyvenime.

Užsiėmimų grafikas

  1 grupė       
Pirmadienis
Trečiadienis
14:00val.- 15:45val.
14:00val.- 15:45val.
2 grupė


Ketvirtadienis Penktadienis
14:00val. – 15:45val.   

Būrelio akimirkos