2021 m. finansų ataskaitų rinkinys:
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2021-06-30
20 VSAFAS 4 priedas prie aiškinamojo rašto 2021-06-30
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2021 06 30
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2021-03-31
20 VSAFAS 4 priedas prie aiškinamojo rašto 2021-03-31
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2021 03 31
2020 m. finansų ataskaitų rinkinys:
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2020 12 31
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 gruodžio 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2020 12 31
Finansinės būklės ataskaita 2020 12 31
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 12 31
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2020 06 30
Finansinės būklės ataskaita 2020 06 30
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 06 30
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2020 03 31
Finansinės būklės ataskaita 2020 03 31
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 03 31

 

2019 m. finansų ataskaitų rinkinys:
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. gruodžio mėn.31 d. finansinių ataskaitų
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
 Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 rugsėjo mėn. 30 d. duomenis
 Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d.
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio mėn. 30 d. duomenis
 Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. birželio 30 d.
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. I ketvirčio ataskaitų
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

 

Grynojo turto ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2018 m.
 Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d.