Finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-31 d.:
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai
Aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
2023 m. finansų ataskaitų rinkinys:
2023 m. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys
Aiškinamasis raštas prie 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio
Finansinės būklės ataskaita 2023-09-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-09-30
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų rinkinio
20 VSAFAS 4 priedas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-09-30
Mokėtinų sumų 2023-09-30 dienai ataskaita
Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų 2023-09-30
Priedas prie aiškinamojo rašto 2023 09 30
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2023-06-30
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2023-06-30
Priedas prie aiškinamojo rašto 2023 06 30
Finansinės būklės ataskaita 2023-03-31
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2023-03-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-31
2022 m. finansų ataskaitų rinkinys:
Finansinės būklės ataskaita 2022-12-31
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2022-12-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2022-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2022-09-30
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2022-09-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2022-06-30
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2022-06-30
Priedas prie aiškinamojo rašto 2022 06 30
Veiklos rezultatų ataskaita 2022-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2022-03-31
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2022-03-31
2021 m. finansų ataskaitų rinkinys:
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2021-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2 lapas 2021-12-31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2021-12-31
Pinigų srautų ataskaita 1 lapas 2021-12-31
Pinigų srautų ataskaita 2 lapas 2021-12-31
Finansavimo sumos pagal jų paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-12-31
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2021-12-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2021-09-30
20 VSAFAS 4 priedas prie aiškinamojo rašto 2021-09-30
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2021 09 30
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2021-06-30
20 VSAFAS 4 priedas prie aiškinamojo rašto 2021-06-30
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2021 06 30
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2021-03-31
20 VSAFAS 4 priedas prie aiškinamojo rašto 2021-03-31
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2021 03 31
2020 m. finansų ataskaitų rinkinys:
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2020 12 31
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 gruodžio 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2020 12 31
Finansinės būklės ataskaita 2020 12 31
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 12 31
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2020 06 30
Finansinės būklės ataskaita 2020 06 30
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 06 30
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2020 03 31
Finansinės būklės ataskaita 2020 03 31
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 03 31

 

2019 m. finansų ataskaitų rinkinys:
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. gruodžio mėn.31 d. finansinių ataskaitų
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
 Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 rugsėjo mėn. 30 d. duomenis
 Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d.
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio mėn. 30 d. duomenis
 Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. birželio 30 d.
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. I ketvirčio ataskaitų
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

 

Grynojo turto ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2018 m.
 Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d.