AVIAMODELIAVIMAS

Būrelis skirtas: 7-19 metų moksleiviams

Būrelyje

Programa skirta 7 – 19 metų vaikams tenkinti saviraiškos ir kūrybos poreikius per techninę kūrybą. Bus ugdomas gebėjimas savarankiškai kurti pradinius ir sudėtingus aviamodelius, aitvarus, raketas, sklandytuvų ir lėktuvų modelius. Bus supažindinti su aviacijos istorija ir aerodinamikos principais. Moksleiviai dalyvaus pradinio modeliavimo ir aviamodeliavimo varžybose. Programos tikslai: sudaryti palankias sąlygas mokinių techninei kūrybai, socialinei ir emocinei saviugdai, bei savivertei stiprinti. Uždaviniai: 1. Mokinių pasitikėjimo savimi ir savivertės stiprinimas. 2. Ugdyti savarankiško darbo įgūdžius. 3. Suteikti žinių ir įgūdžių gaminant ir bandant įvairius modelius.

Užsiėmimų grafikas

  1         grupė
(27 kab.)
Pirmadienis
Antradienis
Ketvirtadienis
15:00 - 15:45 
15:00 - 15:45
15:00- 15:45
16:00 - 16:45

Būrelio akimirkos