Strateginiai ir metiniai veiklos planai ir kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą, taip pat jų projektai.


Ugdymo planas 2021-2022 m.

Veiklos planas 2021 m.

Ugdymo planas 2020-2021 m.

Strateginis veiklos planas 2020-2022 m.

Strateginis veiklos planas 2017-2019 m.

Ugdymo planas 2019-2020 m.

Veiklos planas 2020 m.