2020 m. veiklos nevykdome. Kita stovykla 2021 m. birželio mėn.