POPGRUPĖ „ŠYPSENĖLĖ“

Būrelis skirtas: 6-19 metų vaikams

Būrelyje

Programa skirta 6-19 metų amžiaus vaikams. Programoje lavinami vaikų muzikiniai gabumai, vokaliniai įgūdžiai, ugdomos kompetencijos, vaikai skatinami meninei saviraiškai. Vaikai įgyja muzikos teorijos žinių, klausosi, vertina ir analizuoja muziką. Vyksta pokalbiai apie kompozitorius, atlikėjus, dainavimo meną. Vaikai žaidžia muzikinius žaidimus, mokosi dainų įvairia tematika, koncertuoja. Mokiniai, dalyvaujantys programoje patobulins muzikines žinias, gebėjimus, įgūdžius, įgis dainavimo patirties išreikšdami save scenoje, išmoks sceninės kultūros. Programos tikslai: ugdyti kūrybišką, muzikalią asmenybę, lavinti vaikų kūrybinius bei muzikinius gebėjimus, tenkinti vaikų muzikinės saviraiškos poreikį. Uždaviniai: 1. Lavinti jau turimus vokalinius įgūdžius, ritmo pojūtį, muzikinę klausą. 2. Dainuojant, mokyti vaikus išreikšti išorines, estetines emocijas (balso intonacija, mimika, judesiais). 3. Atliekant dainas, ugdyti ansamblio pojūtį.

Užsiėmimų grafikas

  1    grupė       
Antradienis
Ketvirtadienis
16:00- 16:45
17:00 - 17:45
16:00- 16:45
17:00 - 17:45

Būrelio akimirkos