TEATRO STUDIJA

Būrelis skirtas: 7-19 metų moksleiviams

Būrelyje

Programa skirta įvairaus amžiaus mokinių teatrinės raiškos gebėjimų ugdymui. Programos dalyviai turės galimybę plėtotis teatrinės komunikacijos patirtį, suvokti pojūčių reikšmę vaidyboje, ugdytis lyderystės ir laisvosios improvizacijos įgūdžius. Mokiniai vaidins, improvizuos, atliks kūrybines užduotis grupėse, pasirodys su programomis įvairiose kultūros ir švietimo įstaigose, dalyvaus vaikų ir jaunimo teatro šventėse, festivaliuose. Programos tikslai: padėti vaikams suvokti pojūčių reikšmę vaidyboje, sistemingai ir nuosekliai ugdyti teatrinės raiškos gebėjimus ir emocinį intelektą, suteikiant bendrąsias kompetencijas. Uždaviniai: 1. Gilinti vidinį ir išorinį asmenybinį laisvumą. 2. Ugdyti laisvą improvizaciją, dramos veiksmo pažinimą. 3. Plėtoti vaidinimo supratimo ir vertinimo gebėjimus.

Užsiėmimų grafikas

  1    grupė       
Antradienis
Ketvirtadienis
 17:00 - 17:45
18:00 - 18:45
 17:00 - 17:45 
18:00 - 18:45

Būrelio akimirkos