DAILĖS TERAPIJA „JAUSMAI IR SPALVOS”

Būrelis skirtas: 7-14 metų moksleiviams

Būrelyje

Užsiėmimai grįsti dailės terapijos metodais ir orientuoti į kūrybiškumo, socialinių įgūdžių, pozityvaus bendravimo, emocinio intelekto ugdymą. Veikloje naudojamos tradicinės ir netradicinės dailės priemonės, įvairios meninės raiškos technikos, teminės popietės, kurios skirtos savęs pažinimui ir t.t. Programos tikslai: kūrybos procese skatinti vaikus išreikšti bei įvardinti savo mintis ir jausmus, vystyti kūrybiškumą, stiprinti savivertę, ugdyti bendravimo įgūdžius. Uždaviniai: 1. Siekti geros vaikų emocinės savijautos. 2. Supažindinti su įvairiomis dailės saviraiškos technikomis. 3. Ugdyti empatiją, toleranciją, pozityvų bendravimą, kūrybiškumą.

Užsiėmimų grafikas

  1    grupė       
Pirmadienis
Trečiadienis
14:30 - 15:15
15:30 - 16:15

14:30 - 15:15 
15:30 - 16:15

Būrelio akimirkos