Panevėžio moksleivių namai

Vaikų vasaros stovyklos „Vasaros ieškojimai ir atradimai‘2022“

Moksleivių namuose, kaip ir kiekvienais metais, vyko Vaikų vasaros užimtumo programa
„Vasaros ieškojimai ir atradimai‘ 2022“ . Pirmoji stovyklos pamaina birželio 13-17 dienomis
sukvietė į Moksleivių namus šešiasdešimt pirmų-penktų klasių mokinių iš įvairių miesto
mokyklų. Kitos dvi pamainos- liepos 1-8 ir rugpjūčio 22-26 dienomis įvairia veikla užėmė po
penkiasdešimt penkis stovyklautojus. Kiekvienoje pamainoje penkias dienas stovyklautojai šoko,
dainavo, kūrė, lipdė, modeliavo, sportavo, žiūrėjo kiną, susipažino su aktoriaus-lėlininko
profesija, žaidė detektyvus, sukūrė linksmą, bendrą stovyklos šokį ir t.t.
Pirmąją stovyklos dieną stovyklautojai pasiskirstė į septynias grupes pagal spalvas ir
pradėjo dienos linksmybes susipažinimo žaidimais. Norėdami geriau pažinti savo draugą, turėjo
sužinoti kuo daugiau įdomių dalykų apie jį, pokalbiuose išsiaiškinti du teisingus ir du klaidingus
teiginius apie savo draugą. Susipažinę, atliko kūrybinę užduotį „Sužinok mano norą ir išpildyk jį
kitaip“ . Užduoties atlikimo metu į orą pakilo visų stovyklautojų svajonės, norai skirtingų spalvų
balionuose, susprogdinus balionus ir sužinojus kokios svajonės ten slepiasi buvo stengiamasi
išpildyti draugų svajones įdomiai ir kūrybiškai. Susipažinę stovyklautojai draugiškai kūrė grupės
taisykles, bendrus elgesio susitarimus, prisistatymus ir apipavidalino kūrybiškai savo pavėsines,
t.y. grupės buvimo vietą. Grupių prisistatymui buvo suorganizuotas pramoginis-pažintinis
renginys „Spalvų miestas“. Pakeliui į „Spalvų miestą“ visi stovyklautojai turėjo įveikti užduočių
labirintą- „Taiklioji ranka“, „Sporto kompleksas“, „Dailininko dirbtuvės“, „Žinių buveinė“. Čia
piešė savo grupių vadovų portretus, įveikė linksmas estafetes, dėliojo dėliones apie tai, koks
turėtų būti geras vadovas. Įveikę užduočių labirintą, stovyklautojai atliko savo prisistatymus.
Išskirtiniu prisistatymu pasižymėjo Žalsvųjų grupės stovyklautojai ir jų vadovė, kurie sukūrė
gražų vientisą ir teminį prisistatymą ‚Mažosios salotėlės“ . Dienos pabaigoje piešė „Stop kadrą“
ir kūrė laiškus kitos grupės stovyklautojams su linksma užduotimi, kuriuos surinko „Linksmasis
paštas“.
Antrąją stovyklos dieną stovyklautojai atvyko pasirengę sporto ir sveikatingumo dienai.
Grupėse atliko linksmas , sveiko gyvenimo būdo žinias įtvirtinančias užduotis „Ne viskas, kas

skanu yra sveika“ ir „10 produktų , kuriuos išmetu į šiukšlių maišą“. Vaikai karpė, klijavo, piešė
produktus, kurie jų manymu nėra sveiki ir jų geriau būtų atsisakyti. Po to grupėse aptarinėjo,
kodėl būtent tokius produktus „išmetė į šiukšlių maišą“. Sveikos gyvensenos ugdymo renginys
visiems stovyklautojams „Mes komanda“ paliko puikų įspūdį. Stovyklautojai komandomis žaidė
kvadratą, tinklinį, „Zuikį“, „Žveją ir tinklą“ ir kitus sportinius žaidimus. Dienos pabaigoje atliko
draugų paskirtas užduotis, kuriuos rado „Linksmajame pašte“: giedojo himną, rodė linksmus
šokių judesius, šoko ir dainavo.
Trečioji stovyklos diena buvo ne tik karšta, bet ir šlapia. Stovyklautojai nuo pat ryto
laukdami atvykstančių ugniagesių, kūrė jiems savo dovanas, kalbėjo apie šią profesiją ir galvojo
kokius klausimus norėtų pateikti. Susitikime su Panevėžio priešgaisrinės tarnybos ugniagesiais
gelbėtojais „Mokomės gesinti gaisrą“, neišdildomą įspūdį paliko ugniagesių suorganizuotas
„Gaisro gesinimo varžybos“, galimybė įlipti į gaisrinę mašiną, apsirengti ugniagesių rūbais.
Svečiai nespėjo atsakinėti visiems stovyklautojams į klausimus, tenkinti jų žingeidumą. Išvykus
ugniagesiams stovyklautojai dalyvavo atskiromis komandomis vandens mūšyje „Užimti
tvirtovę“, linksminosi ant vandens čiuožynių ir tapė bendrą piešinį „Nuspalvinti visą pasaulį“,
naudodami vandenį, spalvas, rankas ir kojas. Dienos pabaigoje buvo atliekamos užduotys „Stop
kadras“ ir „Linksmasis paštas“ .
Prieš paskutiniąją (ketvirtąją) stovyklos dieną stovyklautojai atliko kūrybinę užduotį
„Dizainas atspindi nuotaiką arba norėčiau būti toks“. Kiekviena grupė aprengė savo manekenus
įvairiomis, pasirinktomis medžiagomis. Išskirtiniu dizainu pasižymėjo Raudonųjų ir Žaliųjų
grupių manekenai. Atlikę kūrybinę užduotį, stovyklautojai atvyko į „Namų kino teatrą“, kur
stebėjo kino centro „Garsas“ atvežtą kiną „Roka keičia pasaulį“. Geltonųjų, Rožinių ir Mėlynųjų
grupių stovyklautojai vyko į G.Petkevičaitės Bitės viešąją biblioteką, kur aplankė interaktyvią
parodą, o grįžę taip pat turėjo galimybę stebėti filmą „Roka keičia pasaulį“.
Paskutinioji stovyklos diena buvo paskirta atsisveikinimui. Vaikai kūrė atsisveikinimo
dovanas draugams, leido linksmai laiką ant batuto, maudėsi baseine, stebėjo Moksleivių namų
teatro studijos spektaklį „Išprotėjęs dramblys“. Dienos pabaigoje vyko stovyklos aptarimas,
vertinimas, daugiausiai šypsenėlių surinkusių stovyklautojų apdovanojimas, įdomiausių
užduočių įvardijimas. Stovyklautojai džiaugėsi kiekviena diena, savo vadovais ir žadėjo grįžti į
kitą stovyklą.

Nauda: programoje dalyvaujančių vaikų geri bendravimo ir lyderystės įgūdžiai, tvirtos socialinės
nuostatos, poreikis teigiamai saviraiškai, kūrybai ir sveikai gyvensenai.

Stovyklos organizatorė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Šumskienė