Mieli tėveliai, brangūs mokiniai,

Panevėžio moksleivių namai (iki 2004-ųjų užmokyklinės veiklos centras) įkurti 1992 metais, sujungus moksleivių laisvalaikio klubus, jaunųjų turistų ir technikos stotis.

Tai neformalaus švietimo įstaiga, sudaranti sąlygas vaikų ir jaunuolių saviraiškai bei saviugdai, turiningam laisvalaikiui, formuojanti aktyvų pilietį visuomenės kultūriniame ir socialiniame gyvenime. Mokykla siekia tokio vaikų ir jaunimo ugdymo, kuris plėtotų visas asmens kūrybines galias ir gebėjimus: intelekto ir jausmų galias, dorinę jauseną, savimonę ir elgseną, literatūrinius, muzikinius, dailės ir teatrinius, techninius ir ūkinius gabumus, kūno galias.

Kūrybiškumas – vienas esminių žmogaus bruožų. Moksleivių namai yra įsipareigoję žadinti ir puoselėti kiekvieno mokinio kūrybiškumą, atsižvelgdami į jo polinkius, gebėjimus ir visuminę raidą. Mokykla puoselėja mokinių norą kūrybiškai gyventi, drąsiai eiti į naujas, nepažintas sritis, plėtoti jau įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus.

Moksleivių namuose įžvelgiami ir plėtojami kiekvieno vaiko kūrybiniai gebėjimai. Čia puoselėjamas įgimtas vaikų smalsumas, skatinama vaizduotė. Mokykla sudaro sąlygas mokiniams mokytis sumanumo ir išradingumo vieniems iš kitų, dalytis tarpusavyje išmone, fantazijomis ir įžvalgomis. Mokykla siekia, kad mokinių įgytos žinios būtų išsyk naudojamos žadinti vaizduotę, svajones, kūrybinius žaidimus ir įžvalgas.

Mokykla ugdo kūrybinį mokinių gebėjimą suprasti grožį ir juo džiaugtis. Ji sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui plėtoti įvairios meninės kūrybos galias, patirti kūrybos sunkumus ir džiaugsmą. Ugdomas mokinių gebėjimas vertinti kitų kūrybos pasiekimus ir jais džiaugtis.

Panevėžio moksleivių namuose veikia 25 įvairaus pobūdžio būreliai, grupės, studijos. Pagrindinės kryptys, kuriomis organizuojama būrelių veikla: meninis ugdymas, turizmas ir sportas, techninė kūryba, dailieji amatai it t. t.

Mokiniai dalyvauja ir savo pasiekimus demonstruoja įvairiuose koncertuose, pramoginiuose ir šou renginiuose, varžybose, parodose, konkursuose.

Mokykloje dirba būrys talentingų mokytojų, kurie sugeba mokinius įkvėpti kūrybiniams ieškojimams. Todėl nenuostabu, kad čia dažnai vyksta įvairios mokinių darbų parodos ir konkursai, kuriuose mokiniai, paskatinti mokytojų, gali išreikšti save, parodyti ką sugeba ir tuo pačiu tobulinti savo meninius sugebėjimus. Mokinių darbai dažnai puošia mokyklą.

Kiekvienas mokinių sukurtas kūrinys, atliktas darbas yra kitoks, nes kitoks ir vaikas. Drauge lavinkime tą chaotiškai paslaptingą, mielą, jaukų, spalvingą vaikų pasaulį…

Direktorė Raminta Juzėnienė