Urtės Gikniūtės autorinė paroda

Moksleivių namuose eksponuojama Urtės Gikniūtės autorinė paroda. Mokinė savo darbeliuose vaizduoja gyvūnus, nes juos labiausiai mėgsta piešti. Būrelį „Dailės pasaulyje“ Urtė lanko jau šeštus metus. Jos piešinėliai puošia visas parodas moksleivių namuose ir mieste. Jos kūryba įvertinta diplomais įvairiuose konkursuose. Parodos atidarymo proga Urtę sveikino mokyklos direktorė, tėveliai, artimieji ir draugai. Mokytoja Birutė Sirtautienė

Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo projektas „Talentus atrandame kasdien“

2016 m. rugsėjo mėnesį Panevėžio moksleivių namuose pradėtos vykdyti naujos edukacinės programos tampa vis populiaresnės pradinių klasių mokinių tarpe. Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo projektas „Talentus atrandame kasdien“, sukvietė į moksleivių namus 223 mokinius iš A.Lipniūno, „Vyturio“, M.Karkos, „Saulėtekio“, „Senvagės“ progimnazijų ir Pradinės mokyklos. Mokiniai mokėsi gaminti lėktuvėlius, turizmo technikos elementus, išbandė dailės techniką-grotažą, lipdė…