Būrelių „Dailės pasaulyje“ ir „Spalvos ir spalviukai“ mokiniai dalyvavo tarptautiniame konkurse „Išgirsti slapčiausią gamtos kalbą“. Urtė Juškaitė ir Povilas Atstupėnas tapo konkurso laureatais. Jie apdovanoti ir svečių  prizais. Vaikus ruošė mokytojos B.Sirtautienė ir A.Lazdauskienė.