Tarptautinis konkursas „Išgirsti slapčiausią gamtos balsą“

Būreliai ,,Dailės pasaulyje“, ,,Dailė“ ir ,,Spalvos ir spalviukai“ dalyvavo tarptautiniame konkurse ,,Išgirsti slapčiausią gamtos balsą“. Gegužės mėn. 31 d. Gamtos mokykloje apdovanoti konkurso laureatai – Austėja Grimaliauskaitė, 6 m. (Dailės pasaulyje, mokyt. B.Sirtautienė) ir Pija Backevičiūtė,7 m. (Spalvos ir spalviukai, mokyt. A.Lazdauskienė). plugins [