Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu  Nr. 1226 dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2020 lapkričio 29 d. 24:00 val.   

]